Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikels 9, 10, 10bis en 11, B.S. 22 augustus 1978