Wet 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen – Hoofdstuk 9