Koninklijk besluit van 22/12/2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie