Koninklijk Besluit van 07.11.1969 tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten (PDF, 24KB)