Artikel 30bis, § 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten