Knipperlichten Psychosociale risico’s op het werk

Doel

Deze tool voor een pre-diagnose heeft als doel de werkgever te waarschuwen wanneer er psychosociale risico’s in zijn onderneming zouden opduiken. Dit moet hem in staat stellen om zo snel mogelijk een wezenlijk voorkomingsbeleid inzake de psychosociale risico’s (PSR) op de werkvloer te voeren.

De Knipperlichten Psychosociale Risico’s op het werk zijn een eerste stap in de aanpak van psychosociale risico’s op het werk. Zij laten de onderneming toe om zich te situeren op dit vlak. Geenszins vervangt zij de risicoanalyse, een wettelijk opgelegde verplichting waaraan alle ondernemingen in België onderworpen zijn.

De eerste module houdt een eerste snelle beoordeling in die in hoofdzaak wordt gebaseerd op objectieve en cijfermatige indicatoren. In deze module wordt nagegaan of 12 knipperlichten met betrekking tot PSR al dan niet voorkomen.

In functie van het aantal knipperlichten dat gescoord werd, wordt een eerste diagnose verkregen onder de vorm van een kleurencode.

In de tweede module is het de bedoeling om de ruwe gegevens die werden verkregen diepgaander te analyseren en ze te interpreteren. Dit laat toe om de cijfers te nuanceren in functie van de kenmerken van de onderneming, de sector en de bedrijfsgrootte. In deze module wordt ook rekening gehouden met de evolutie van de indicatoren in de tijd.

Voor wie ?

Het instrument richt zich tot alle ondernemingen: grote, middelgrote en kleine bedrijven vanaf 20 werknemers. De ondergrens van 20 werknemers is echter geen scherpe limiet. De knipperlichten zijn ook bruikbaar in kleinere ondernemingen, maar misschien zullen hier en daar aanpassingen moeten worden aangebracht.

De knipperlichten-benadering gaat ervan uit dat de tabel ingevuld wordt door een groep die bij voorkeur wordt samengesteld uit personen afkomstig uit de verschillende beroepscategorieën van de onderneming: werknemers of hun afgevaardigden, vertegenwoordigers van de werkgever en  leden van de hiërarchische lijn.

Deze tool nodigt uit voor een participatieve benadering.

Publicaties

De handleiding en de tool kunnen worden gedownload in de module Publicaties > Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk: handleiding en tools