Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk - Regelgeving

  • de artikelen 44 tot en met 47bis en artikel 95 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  • de bepalingen van titel 9 van boek II van de codex over het welzijn op het werk
  • het ministerieel besluit van 2 juni 2016 tot oprichting van een Vaste Commissie Tarieven en Prestaties.