Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - Regelgeving

De volgende bepalingen van de onderstaande wet van 4/8/1996 hebben betrekking op de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB):