Gasrecipiënten

Filter

De minister bevoegd voor welzijn op het werk heeft voor de controles van gasrecipiënten de onderstaande externe diensten voor technische controles op de werkplaats erkend.

Deze controles hebben betrekking op de periodieke controles van de volgende recipiënten:

 1. de verplaatsbare recipiënten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas die bedoeld zijn in artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 14 maart 2002 (BS 14 maart 2002) betreffende vervoerbare drukapparatuur (bijvoorbeeld gasflessen voor ademhalingstoestellen), vervangen door het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur;
 2. de houders bedoeld in het koninklijk besluit van 21 oktober 1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders.

De controle-instellingen bevoegd voor de controles van recipiënten, bedoeld in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 14 maart 2002 (dit zijn de gasrecipiënten die vallen onder de ADR/RID reglementering), worden aangeduid door de Minister bevoegd voor de verkeersveiligheid. De lijst van de bevoegde instellingen vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Infrastructuur, www.mobilit.belgium.be, in punt 3 van het vademecum.

 1. ACEG vzw

  Adres
  Ringlaan 39
  Postcode
  1853
  Plaats
  STROMBEEK-BEVER
  Tel.
  02/880 88 90
  GSM
  0477/83 67 63
  E-mail
  Ministerieel besluit
  Datum laatste verschijning Belgisch Staatsblad
 2. ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE RECIPIENTS A GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS 'APRAGAZ' v.z.w.

  Adres
  Vilvoordsesteenweg 156
  Postcode
  1120
  Plaats
  BRUSSEL
  Tel.
  02.264.03.60
  Fax
  02.268.89.58
 3. ONAFHANKELIJK CONTROLE BUREEL (OCB) v.z.w.

  Adres
  Koningin Astridlaan 60
  Postcode
  2550
  Plaats
  KONTICH
  Tel.
  03/451.37.00
  Fax
  03/451.37.10
  E-mail
 4. SGS Statutory Service Belgium v.z.w.

  Adres
  Business Riverside Park, Internationalelaan 55/D
  Postcode
  1070
  Plaats
  ANDERLECHT
  Tel.
  02/411.60.35
  Fax
  02/411.38.70
 5. Sofistes vzw

  Adres
  rue de Tournai 74
  Postcode
  7604
  Plaats
  Péruwelz
  Tel.
  069/49 55 10
  Fax
  069/49 55 11
  Ministerieel besluit
  Datum laatste verschijning Belgisch Staatsblad
  Einddatum
 6. TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN (BTV) v.z.w.

  Adres
  Neerveldstraat 109, bus 6
  Postcode
  1200
  Plaats
  BRUSSEL
  Tel.
  03/633.51.93
  Fax
  03/238.86.65
 7. VERENIGING BUREAU VERITAS vzw.

  Adres
  Mechelsesteenweg 128-136
  Postcode
  2018
  Plaats
  ANTWERPEN
  Tel.
  03/247.95.00
  Fax
  03/247.94.99
 8. VINCOTTE vzw

  Adres
  Jan Olieslagerslaan 35
  Postcode
  1800
  Plaats
  VILVOORDE
  Tel.
  02/674.57.11
  Fax
  02/674.59.59