Controlegeneeskunde: lijst van artsen-scheidsrechters

De lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde (bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde) wordt sedert 1 augustus 2021 gepubliceerd op de website van de Orde der artsen onder het tabblad "zoek een arts".

De arts-scheidsrechter beslecht de geschillen van medische aard tussen de werknemer en de controlearts.

Om de functie van arts-scheidsrechter uit te oefenen moet men ingeschreven zijn op de lijst van artsen-scheidsrechters die door de Orde der artsen wordt bijgehouden.

Sedert 1 augustus 2021 zijn de provinciale raden van de Orde der artsen ook belast met het behandelen van de klachten tegen controleartsen of artsen-scheidsrechters. Deze bevoegdheid komt bovenop de tuchtrechtelijke bevoegdheid waarover de provinciale raden ten aanzien van deze artsen reeds beschikten.

Meer informatie over de controlegeneeskunde, hoe ingeschreven worden op de lijst van artsen-scheidsrechters, hoe een klacht tegen een controlearts of een arts-scheidsrechter indienen, … is beschikbaar op de website van de Orde der artsen.