Einde van de overeenkomst voor onbepaalde tijd - bijzondere regels

Tegenopzegging door de werknemer 

Opzegging door de werknemer in het kader van wedertewerkstellingsprogramma’s 

Opzegging door de werkgever met het oog op de wettelijke pensioenleeftijd 

Beëindiging door de werknemer in geval van tijdelijke werkloosheid  

Beëindiging door de werkgever tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval na voorafgaande opzegging van de arbeidsovereenkomst 

Beëindiging door de werkgever met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering