Codex - Boek IX - Titel 2 - Persoonlijke beschermingsmiddelen