Strategisch plan 2022-2024 FOD Werkgelegenheid : inleiding door Geert De Poorter

Gepubliceerd op

De voorbereiding en uitwerking van het strategisch plan (PDF, 2.26 MB) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (hierna FOD WASO genoemd) verliep in volle Corona-crisis. Covid-19 heeft een grote invloed gehad binnen de samenleving op de werkgelegenheid, het welzijn van de werknemers en de organisatie van het werk. De sociale en economische gevolgen hiervan zullen ongetwijfeld nog een tijd aanhouden. De politieke prioriteit op korte termijn lag dan ook in een gepast werkgelegenheids- en arbeidsbeleid om deze crisis aan te pakken en de nodige maatregelen om het banenverlies te beperken en om de sectoren te ondersteunen die in het bijzonder werden getroffen. Daarnaast werkt de regering volop aan het uitvoeren van een efficiënt én effectief relancebeleid.

Op langere termijn is de “Verklaring van de Sociale Partners naar aanleiding van 75 jaar Sociale zekerheid” voor de regering een basis om, in samenwerking met de sociale partners, de sociale zekerheid te moderniseren. Punten die daarbij aan bod komen zijn o.m. een inclusieve arbeidsmarkt en een innovatieve en duurzame economie als motor van de productiviteit.

Onze engagementen t.o.v. deze beleidsprioriteiten liggen in een goede voorbereiding en een gepaste uitvoering van het beleid.

Dit strategisch plan bevat de afspraken die de FOD WASO, vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité, en de federale regering, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, onderschrijven voor de volledige legislatuur.