Inspecties en geweld: 20 gevallen van agressie in 2019 (video)

Gepubliceerd op

-

2019

Het beroep van inspecteur verloopt niet altijd rustig. Het gebeurt soms dat deze wordt geconfronteerd met fysiek of verbaal geweld tijdens zijn controles op het terrein. In 2019 werden 20 feiten van agressie van derden geregistreerd bij de FOD, waarvan 9 gevallen van fysieke agressie en 11 gevallen van verbale agressie.

In totaal 10 inspecteurs van het Toezicht op de sociale wetten en 8 inspecteurs van het Toezicht op het welzijn op het werk zijn het slachtoffer geweest van agressie bij de uitvoering van hun opdracht. 2 klachten werden eveneens geregistreerd door het personeel van het onthaal. Deze gevallen van agressie werden gesignaleerd bij de Preventieadviseur psychosociale aspecten van de FOD Werkgelegenheid, Stany Chogoho Kalimo, die er een register van bijhoudt:

Wat we vaststellen is dat dit soort agressie aan het toenemen is. De bovenvermelde cijfers zijn enkel de feiten die werden aangegeven bij onze interne dienst. In werkelijkheid doen de feiten van, vooral verbale, agressie zich vrijwel dagelijks voor tijdens de inspectiebezoeken

We kunnen er immers van uitgaan dat een aantal gevallen van verbale agressie niet worden gerapporteerd.

Buiten de strafrechtelijke gevolgen die aan deze gevallen van agressie kunnen worden gegeven is er eveneens het psychologisch aspect. Fysieke agressie kan, net als herhaaldelijke verbale agressie, immers psychologische gevolgen hebben bij de inspecteurs en het personeel dat in contact komt met de bezoekers. Stany Chigoho Kalimo:

Als interne dienst voor preventie en bescherming verzoeken wij en moedigen wij daarom elke medewerker die slachtoffer of getuige is van agressie aan om dit te melden bij de vertrouwenspersoon of bij de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Voorbereiding van de inspecteurs

Teneinde de inspecteurs beter te wapenen om het hoofd te bieden aan deze problematische situaties, wordt de kwestie aangekaart tijdens de stage van de nieuwe inspecteurs. Tijdens hun stage worden zij uiteraard geconfronteerd met situaties van werkgevers die kwaad zijn, wanneer ze begeleid of begeleider zijn.

Bij het OFO (Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid) worden eveneens opleidingen "omgaan met geweld" verstrekt.

En er zijn eveneens vrijwillige controleurs een opleiding "Omgaan met agressie" aan het volgen als toekomstige opleiders van hun collega's. Cécile Dressen, Adviseur bij de AD Toezicht op de sociale wetten:

Het gaat hier over het ontwikkelen van een opleiding die beter gericht is op de realiteit van onze inspecteurs

Juridische opvolging

Elk geval van agressie wordt opgevolgd. Elk feit wordt gesignaleerd aan de referentiepersoon bij het hoofdbestuur. Deze laatste signaleert dit op zijn beurt aan de preventieadviseur en aan de juridische dienst van de FOD, voor een behandeling op het niveau van de procedure. Cécile Dressen:

Tegelijkertijd nemen wij contact op met het slachtoffer teneinde ons te vergewissen van zijn fysieke en psychologische toestand en wij geven advies over het te volgen pad. Dit wil zeggen, klacht indienen bij de politie, zonder de verklaring van benadeelde persoon te vergeten, maar ook een rapport opstellen, indien nodig naar de dokter gaan... Het arbeidsauditoraat wordt wel te verstaan systematisch op de hoogte gebracht van agressie

Gerechtelijke vervolgingen voor de agressor zijn eveneens mogelijk, in functie van de ernst van de feiten. Een interfederale werkgroep buigt zich momenteel over een gemeenschappelijke procedure voor alle sociaal inspecteurs op het niveau van de federale administratie.