Het jaarverslag 2021 van de FOD Werkgelegenheid is gepubliceerd!

Gepubliceerd op

-

2021

De FOD Werkgelegenheid stelt zijn jaarverslag 2021 voor. Het wordt opnieuw gepubliceerd in de vorm van een blog vergezeld van een reeks video’s.

Het is geen verrassing dat de coronacrisis ook in 2021 een grote impact had op onze diensten. Bekijk hieronder de artikels en video's: