Flitscontroles om de COVID19-telewerkmaatregelen te handhaven

Gepubliceerd op

-

2021

Flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Elke flitscontrole richt zich op een bepaalde sector. Zo kregen sectoren zoals schoonmaak, vlees, bouw en landbouw in 2021 reeds te maken met een flitscontrole.

Eind 2020, besliste het Strategisch Comité SIOD, op vraag van Minister van Werk, Pierre – Yves Dermagne, om in januari 2021 een zgn. “Flitscontrole COVID-19 Telewerk te organiseren”. Deze beslissing lag in de lijn met de vaststellingen dat – ondanks het feit dat telewerk een verplichting was sinds de inwerkingtreding van het M.B. van 28 oktober 2020, er heel veel werkgevers waren die deze verplichting (schijnbaar) aan hun laars lapten, ondanks de op dat ogenblik sterk stijgende COVID-19 besmettingen.

Deze flitscontrole had in eerste instantie een voornamelijk coachend en preventief karakter, zoals dat ook het geval is bij de “gewone” nationale flitscontroles. Dit coachend en preventief karakter belet de sociaal inspecteur echter niet op in het geval van flagrante inbreuken, op basis van zijn appreciatiebevoegdheid, toch over te gaan tot het nemen van repressieve maatregelen (vb. stopzetting activiteiten, sluiting van de (afdeling van de) onderneming (Toezicht op het welzijn op het werk) of het opstellen van een Pro Justitia (sociale inspectiediensten).

Een flitscontrole heeft normaliter een looptijd van 1 kalendermaand maar het Strategisch Comité SIOD besliste eind januari 2021 om de flitscontrole “COVID-19 Telewerk” met 1 maand te verlengen en dus te laten doorlopen tot eind februari 2021. Deze flitscontrole werd voornamelijk toegespitst op de zgn. “tertiaire sector”. Om deze reden heeft SIOD vóór de start van deze flitscontrole ook verschillende meetings belegd met de sociale partners van deze sector om hen in te lichten van dit initiatief en hen te vragen om hun leden van deze actie in te lichten zodat zij vooralsnog de gepaste maatregelen konden nemen.

Uit de resultaten blijkt dat er in de maanden januari en februari 2021, 993 werkgevers gecontroleerd werden. Daarvan zijn 276 werkgevers of 27,79% in overtreding. Dit leidde tot het opstellen van 229 waarschuwingen, 12 Pro Justitia’s en 6 doorverwijzingen naar het Toezicht op het welzijn op het werk.

cijfers flitscontrole telewer vastellingen

cijfers flitscontrole telewer