#EU4FairWork: een campagne en een week concerted inspection (video)

Gepubliceerd op

-

2020

Uit een bevraging van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) blijkt dat er naast controle meer aandacht moet komen voor preventie.  Om hieraan tegemoet te komen heeft de SIOD zich ingeschakeld binnen een Europese Campagne georganiseerd door het Platform "voor de bestrijding van zwartwerk" #EU4FairWork. Deze campagne bestond uit een preventiecampagne en een actieweek.

In deze eerste gezamenlijke preventieve actie tegen zwartwerk werd de nadruk gelegd op de voordelen van aangegeven werk.

In samenwerking met de sociale inspectiediensten heeft de SIOD deze campagne ten volle ondersteund met een aantal gerichte acties.

Een campagne gestopt door covid

De gezamenlijke actieweek was gepland voor maart 2020. Uiteraard was dat buiten de coronavirus-crisis gerekend die zich in die periode voordeed.

De campagne omvatte een informatie-actie die gericht was op mensen die aan het eind van hun schoolopleiding zaten en dus waarschijnlijk al op de arbeidsmarkt actief waren, of althans in de komende maanden tot die markt zouden toetreden.

Met de federal truck werd een rondrit langs de scholen gepland, in combinatie met een animatie over het belang van aangegeven werk.

De tournee, gepland is voor maart 2020, kon wel degelijk van start gaan, maar hij moest onderbroken worden voor het einde van de geplande data. De truck heeft de helft van de scholen kunnen bezoeken die op het programma stonden.

U kunt de video bekijken die is opgenomen tijdens de passage van de federal truck in Hasselt:

De actie werd zeer positief onthaald en kan in de toekomst wellicht worden herhaald.

Naast deze informatieronde was een reeks steekproefsgewijze controles in de HORECA-sector gepland. Aangezien de horecazaken gesloten waren, kon deze actie niet worden uitgevoerd.

De campagne is uiteindelijk verlengd tot september 2020. De Week of action, op Europees niveau, vond uiteindelijk plaats van 20 tot 25 september. Zo hebben de sociale en arbeidsinspecties uit heel Europa, samen met de sociale partners, in het kader van het platform "Undeclared Work" het belang van aangegeven werk en eerlijke arbeidsvoorwaarden benadrukt.

Eerste concerted inspection in samenwerking met ELA

Deze actieweek werd op maandag 21 september afgetrapt in aanwezigheid van de Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD), de verschillende sociale inspectiediensten en de sociale partners (binnen ELA-verband) naar aanleiding van de allereerste concerted inspection van de ELA waaraan België, Portugal en Litouwen deelnemen Deze concerted inspection werd georganiseerd in de schoot van de European Labour Authority (ELA). 

Doel van deze actie was, naast de bestrijding van niet-aangegeven arbeid, het evalueren van de ELA-procedure die voor de eerste maal in Europa uitgerold werd tijdens deze concerted inspection.  In België kreeg de actie de vorm van een sociale flits-controle waarbij gewezen wordt op het belang van preventie en waarbij de gecontroleerde personen in hun moedertaal ingelicht worden door middel van een brochure over het doel van deze actie In aanloop van en tijdens deze actie heeft de SIOD zijn rol als katalysator tussen de verschillende inspectiediensten, de deelnemende lidstaten en de ELA duidelijk opgenomen.  SIOD wijst door de organisatie van deze concerted inspection nogmaals op het belang van samenwerking en dialoog, ook over de landsgrenzen heen, om op deze manier de desbetreffende actoren te gidsen naar een betere naleving van de toepasselijke wetgeving.  Fraude stopt immers niet aan de landsgrenzen!