Doelstelling 6 : handhaving

Gepubliceerd op

Strategische doelstelling 6 : Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.

We garanderen een gelijk speelveld voor de werkgevers die op het Belgisch grondgebied actief zijn, waarbij we sociale fraude en dumping hard aanpakken. Daarnaast zorgen we ervoor dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving.