Doelstelling 4 : informatie en sensibilisering

Gepubliceerd op

Strategische doelstelling 4 : Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering.

We hebben als opdracht te waken over de individuele en collectieve arbeidsbetrekkingen, de kwaliteit van de arbeid en het welzijn op het werk. Om ervoor te zorgen dat de arbeidsregelgeving gerespecteerd wordt en werknemers kunnen werken in een veilige en gezonde werkomgeving is het belangrijk dat we alle doelgroepen informeren en sensibiliseren.

De informatie moet helder en toegankelijk zijn en aangepast aan de doelgroep. We zetten in op een communicatiemix met alle kanalen die nodig zijn om de verschillende doelgroepen efficiënt te bereiken. Onze communicatie-acties zijn duurzaam en inclusief. Om gedragsverandering te bereiken worden technieken zoals nudging verkend.

 

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/7wyRUwvsecY