Doelstelling 3 : kwalitatieve regelgeving

Gepubliceerd op

Strategische doelstelling 3 : Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering.

Wij streven ernaar om in alle onderdelen van het arbeidsrecht een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau van regelgeving te ontwerpen, waarbij een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor iedereen die bij het arbeidsproces betrokken is. Kwalitatieve regelgeving is duidelijk, transparant, en doeltreffend: daartoe houdt zij rekening met de beginselen van behoorlijke wetgeving, gelijke behandeling en administratieve vereenvoudiging (‘only once, think small first’). Ze is ook opgemaakt met naleving van alle nodige stappen van het regelgevend proces, met inbegrip van het vragen van de nodige adviezen en de nodige ruimte voor het sociaal overleg.