Doelstelling 2 : sociaal overleg

Gepubliceerd op

Strategische doelstelling 2: Bijdragen tot de welvaartsgroei en de verbetering van het welzijn door het sociaal overleg op interprofessioneel, sectoraal en ondernemingsniveau.

De ondersteuning en de begeleiding van kwaliteitsvol sociaal overleg over arbeid, welzijn op het werk en werkgelegenheid vormt één van onze centrale missies. Hiervoor:

  • Bouwen we het noodzakelijke wettelijk en institutioneel kader hiertoe uit en bestendigen dit.
  • Reguleren en begeleiden we processen van sociaal overleg.
  • Helpen we conflicten voorkomen en oplossen door bemiddeling en verzoening.
  • Bieden we juridische interpretatie en/of controle aan.
  • Faciliteren we het sociaal overleg op interprofessioneel niveau dat een adviserende en inspirerende rol speelt in de totstandkoming van overheidsbeleid. Het gaat dan onder meer om de werkzaamheden van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk. Aldus trachten we via dit sociale overleg de expertise vanuit het werkveld maximaal te benutten, het draagvlak van de regelgeving te verbreden, en de doorstroming van de informatie naar de gebruikers te verbeteren.