Doelstelling 1 : Analyse en expertise

Gepubliceerd op

Strategische doelstelling 1: Zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de nationale en internationale arbeidsmarkt te analyseren. Verstrekken van expertise aan andere instanties en landen over werkgelegenheid en arbeid.

 

De wereld van het werk verandert, evolueert en er ontstaan nieuwe tewerkstellings- en arbeidsvormen en nieuwe vormen van arbeidsorganisatie. Om de impact van deze veranderingen op de werkgelegenheid, de beroepsrisico's en de arbeidsomstandigheden te kunnen meten, is het noodzakelijk dat we de wereld van de arbeid analyseren, nagaan of de gezondheid en veiligheid van werknemers worden gewaarborgd en, in een breder kader ondernemingen helpen duurzame en langdurige werkgelegenheid en arbeid voor werknemers aan te bieden.

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/Uj2zep8HOgg