De SIOD onthult zijn strategisch plan (video)

Gepubliceerd op

-

2021

In 2021 ontwikkelde de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zijn strategisch plan tegen sociale fraude en sociale dumping. Het plan wordt opgesteld voor een periode van 4 jaar (2022-2025) en zal dienen als strategisch en politiek referentiekader in de strijd tegen sociale fraude.

Dit strategisch plan legt de focus op de prioritaire fraude-fenomenen zoals sociale dumping, niet aangegeven arbeid, uitkeringsfraude, bijdragefraude, … vanuit een meerjaren-aanpak.

Voor de vertaalslag van deze strategieën op het terrein spelen de verschillende operationele inspectiediensten (RIZIV, RSVZ, RVA, RSZ, TSW, TWW, …), de partners van de SIOD, een essentiële rol. Door middel van acties van de sociale inspectiediensten en het Arbeidsauditoraat wordt een strikte en afradende controle uitgerold met betrekking tot sociale dumping en sociale fraude.

Er werd een rangschikking gemaakt (in termen van belangrijkheid) van zeven strategische doelstellingen:

  1. Sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en internationale samenwerking te versterken.
  2. Het waarborgen van het concurrentievermogen van onze bedrijven en daarmee het garanderen van eerlijke concurrentie.
  3. Een inclusieve arbeidsmarkt creëren die de veiligheid en de gezondheid op het werk garandeert voor alle werknemers.
  4. Versterking van de inspectiediensten om te zorgen voor een grotere capaciteit om op te treden en een grotere slagkracht.
  5. Vereenvoudiging van de administratie (met inbegrip van de digitalisering), de wetgeving en verbetering van de informatie om de transparantie te vergroten, onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en social engineering te bestrijden.
  6. Verhogen van het risico om gepakt te worden en verbeteren van de effectiviteit van de sancties.
  7. Het voorkomen van sociale fraude.

Om deze objectieven te realiseren, zal worden ingezet op alle fasen van de handhavingsketen, namelijk preventie, detectie, controle, sanctionering en invordering; en worden de inspectie-interventies maximaal gekoppeld aan de motieven en de karakteristieken van overtreders en overtredingen.

Resultaten

Het voorbije jaar hebben onze inspectiediensten meer dan 120.000 onderzoeken uitgevoerd op het vlak van sociale fraudebestrijding en sociale dumping. Daarbij was er in meer dan 50.000 gevallen sprake van een positief onderzoek oftewel 42,7% inbreuken die werden vastgesteld door de verschillende sociale inspectiediensten (RSZ, TSW, RSVZ, RIZIV en RVA). Dit leidde tot een recordopbrengst van meer dan 342 miljoen euro, wat ruim 88 miljoen meer is dan de opbrengsten in het jaar 2020.

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/q2gOy9X0TIs