De OiRA tools in België: enkele nieuwigheden in 2019 (video)

Gepubliceerd op

-

2019

Deze video werd opgenomen voor de coronacrisis.

In 2019 heeft de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid hard voortgewerkt aan de ontwikkeling en promotie van Belgische OiRA tools. Belangrijke realisaties waren de lancering van de nieuwe tool voor de sector van de autocar en autobus, op 9 oktober tijdens een evenement met vertegenwoordigers van de sector. Daarnaast werd een promotieproject gevoerd van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) over de OiRA kapperstool. Zo werd deze tool actief gepromoot tijdens The Hair Games op 27 en 28 januari in Dilbeek, een wedstrijd en beurs voor kappers met 1500 bezoekers, aan de hand van een online quiz, folders en flyers en promotionele giveaways die aan de stand verspreid werden. Naast het ontwikkelen van artikels en posts werd in samenwerking met de Dienst communicatie een video ontwikkeld met een getuigenis van een kapper en tevreden OiRA gebruiker. Omdat de promotie van de tools belangrijk is om KMO’s te informeren over OiRA en hen aan te zetten om de tool te gebruiken, werden de voorbereidingen getroffen voor een grootschalige Belgische campagne van 2020 tot 2022 om alle Belgische tools te promoten. Daarbij wordt voortgebouwd op de realisaties van het kappersproject en zal de video een prominente rol spelen. Eveneens in 2019 kregen de bestaande tools updates en aanpassingen in het kader van voortdurende verbetering van het project en de tool.  Andere tools werden verder gepromoot in samenwerking met de sector, bijvoorbeeld tijdens de avondsessie voor de houtsector op 7 november in Asse.

Wat is OiRA?

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen en kennis voor het uitvoeren van risicoanalyses en het nemen van preventiemaatregelen. Toch is dit al verplicht vanaf 1 werknemer. Preventie is bovendien goed voor de werknemers, het bedrijf én de samenleving. OiRA, dat staat voor Online Interactive Risk Assessment, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis online tool, die ter beschikking gesteld wordt door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA), kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer en de nodige maatregelen opstellen.

In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces doorlopen, waarbij de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast helpt OiRA ook bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan. De tool neemt de gebruiker, meestal de manager van een kleine onderneming zelf, stapsgewijs en al klikkend bij de hand door het gehele proces van de risicoanalyse en het opstellen van maatregelen, wat uitmondt in een algemeen en specifieke rapporten en een concreet actieplan.

De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. Deze vormde de basis voor de ontwikkeling van deze tool in andere Europese landen. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam er de OiRA Horeca, in 2017 de OiRA schoonmaak en de OiRA Bakkers en in 2018 de sectoren van de podiumkunsten (zowel locaties als producties) en de parken en tuinen aan de beurt. In 2019 werd de OiRA autocars en autobus gelanceerd en werd de ontwikkeling gestart van de OiRA voor de vastgoedsector.

OiRA wordt ontwikkeld voor en met de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase worden de mogelijke risico’s in de sector onder de loep genomen en wordt benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zij geconfronteerd worden. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector in kwestie.

Naast het identificeren van de risico’s worden ook oplossingen aangereikt om deze risico’s te beheersen. Zo draagt de tool bij tot betere en veiligere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers. De medewerkers aan de ontwikkeling van de OiRA tools zijn er rotsvast van overtuigd dat met de tool een reeds lang bestaande behoefte wordt ingevuld in het belang van een welzijnsbeleid voor hun bedrijven. Alle organisaties engageren zich om deze tool te promoten via hun netwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de voordelen van OiRA?

  • Gratis
  • Intuïtief
  • Speciaal voor kmo’s
  • Helpt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
  • Concrete oplossingen worden aangeboden
  • Automatisch opmaken van rapporten en actieplan

 

 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en behoeften. Zo wil de FOD Werkgelegenheid de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij kmo’s.