Campagnes van het Toezicht op het welzijn in 2019: voor de maalderijen is er nog werk aan de winkel

Gepubliceerd op

-

2019

In de loop van 2019 heeft de Algemene directie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) in bepaalde specifieke sectoren een reeks inspectiecampagnes gevoerd. 

De regionale directie Antwerpen heeft zich toegespitst op de maalderijen. De werknemers van deze bedrijven zijn blootgesteld aan graan- en meelstof, met kans op sensibilisatie en allergische klachten. Andere relevante risico’s in de sector zijn stofexplosies, vallen van hoogte bij het openen/sluiten van de vulopeningen van de bulkwagens en de bediening van de vulbuizen, het werken in besloten ruimten bij het onderhoud en de reiniging van de silo’s, blootstelling aan lawaai en letsels ten gevolge van het manueel hanteren van lasten.

Fedris erkende bovendien in de periode 2010-2018, 20 dossiers voor beroepsziekten met betrekking tot hypoacousie of doofheid (lawaai), rug-, spier- en peesblessures (overbelasting), astma (overgevoeligheid aan stoffen), asbest en aantasting van de zenuwfunctie.

Er werden 19 ondernemingen bezocht

In totaal hebben de inspecteurs 19 ondernemingen in de provincie Antwerpen bezocht. 7 ondernemingen waren maalderijen, 12 waren veevoederbedrijven.

De vaststellingen waren confronterend:

 •  2/3 van de ondernemingen hadden geen risicoanalyse met betrekking tot blootstelling aan stof gemaakt;
 • Slechts de helft van de ondernemingen had zeer beperkte metingen uitgevoerd;
 • Wel hadden 80% bedrijven maatregelen getroffen ter beperking van de blootstelling (bijvoorbeeld: lokale afzuiging, periodieke reinigingsprogramma en persoonlijke beschermingsmiddelen...);
 •  50% van de werkgevers hadden geen explosieveiligheidsdocument of voerden de hierin beschreven maatregelen niet uit;
 • Slechts de helft van de ondernemingen had procedures uitgewerkt om installaties veilig te stellen bij interventies (in besloten ruimten of bij het laden en lossen,…).

Tijdens deze campagne, werd voor elk van de uitgevoerde inspectiebezoeken een waarschuwingsbrief opgesteld. Voor geen enkele onderneming werd een stopzetting bevolen of een proces-verbaal opgesteld. De arbeidsinspectie plant echter de volgende vervolgacties ten aanzien van de sector:

 • Samenwerken met de beroepsfederaties om de sector aan te zetten tot het opstellen van eenvormige instrumenten voor risicoanalyse en een actieplan voor de wegwerking van de niet-conformiteiten, dit in samenwerking met de sociale partners;
 • Binnen een redelijke termijn, een nationale toetsing van de vorderingen maken.

7 andere campagnes in 2019

In 2019 werden nog campagnes gevoerd in bepaalde specifieke sectoren:

 • de grootwarenhuizen (in Henegouwen) voor alle aspecten met betrekking tot ergonomie;
 • de afvalverwerking (Waals-Brabant, Namen, Luxemburg) rond het thema gevaarlijke producten;
 • de rusthuizen (Luik) voor de psychosociale risico's;
 • de bewakingssector (Brussel) eveneens voor problemen gelinkt aan ergonomie;
 • de metaalfabricatie (West-Vlaanderen) voor de aspecten in verband met de veiligheid;
 • de zorgsector (Oost-Vlaanderen) over de aspecten met betrekking tot moederschapsbescherming;
 • de fabricatie van voorwerpen in kunststof (Limburg, Vlaams-Brabant) voor de gevaarlijke producten.