Bliksemactie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk in de bouwsector

Gepubliceerd op

-

2019
150

arbeidsinspecteurs namen deel

 

 

300

werkgevers werden gecontroleerd

De bouwsector blijft één van de sectoren met een hoog aantal arbeidsongevallen.  De Directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk spitst een groot deel van haar werkzaamheden dan ook toe op deze sector.  2019 was geen uitzondering op de regel.

Het hele jaar lang werden er verscheidene acties gevoerd; één van die acties was de "bliksemactie" op de werven eind november.

Aan deze actie namen alle 150 arbeidsinspecteurs deel; ze werd gevoerd over het hele land, waarbij de aandacht van de inspecteurs vooral uitging naar de zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van de zwaarste arbeidsongevallen: personen die van daken vallen of door openingen zonder bescherming binnen gebouwen die in aanbouw of in renovatie zijn, werknemers die worden bedolven bij grondwerken...

Tijdens deze actie werden in totaal een 300-tal werkgevers gecontroleerd.

Het was de vierde actie van deze aard die werd gevoerd door het Toezicht op het Welzijn op het Werk. Er zijn verbeteringen vastgesteld ten opzichte van de vorige acties.  De meest frequente inbreuken hadden betrekking op de risico's inzake vallen van hoogte.  Hoewel minder werkgevers volledig in orde waren, is de verhouding van werfstilleggingen verminderd tegenover 2013 (datum van de eerste dergelijke actie).  Het aantal waarschuwingen is dan weer gestegen.

De echt gevaarlijke toestanden die een stillegging van de werf vereisen, zijn dus verminderd; in plaats daarvan zijn er nu minder gevaarlijke toestanden, waarvoor een waarschuwing volstaat.

De Arbeidsinspectie overweegt dus dergelijke acties in de toekomst te herhalen.

Er werden ook andere nationale acties gevoerd in 2019 in de bouwsector; het ging om acties die meer specifiek betrekking hadden op het laden van tankers vrachtwagens vanuit de hoogte, de rolbruggen en afbraakwerken.