700 leerlingen werden gesensibiliseerd voor de etikettering van gevaarlijke producten dankzij de Federal Truck in 2019 (video)

Gepubliceerd op

-

2019

In maart en april 2019 heeft een sensibiliseringscampagne over de etikettering van gevaarlijke producten plaatsgevonden in verschillende provincies van het land. Deze campagne werd vorig jaar gelanceerd met de hulp van de Federal Truck en heeft als doelstelling om de leerlingen te sensibiliseren voor de potentiële risico's in verband met het gebruik van gevaarlijke producten en voor de regels die moeten worden nageleefd om hun gezondheid zo goed mogelijk te beschermen en om te zorgen voor hun veiligheid op het werk.

Dankzij dit project kon de federale vrachtwagen naar 10 scholen gaan en een beetje meer dan 700 leerlingen van de derde cyclus van het beroeps- en technisch onderwijs sensibiliseren in het hele land. Deze leerlingen vormen het doelpubliek van deze campagne en zij zijn immers vaak diegenen die zich op de arbeidsplaatsen bevinden tijdens hun stageperiodes.

Gedurende deze sessies werden de studenten geïnformeerd dankzij een ludieke en moderne aanpak. In de loop van een informatiesessie van een uur hebben de deelnemers de nieuwe gevarensymbolen en de veiligheidsmaatregelen die ermee gepaard gaan kunnen ontdekken. Zij hebben informatie gekregen over de pictogrammen, de fiches met veiligheidsgegevens en de basispreventiemaatregelen die verplicht zijn in de organisaties en de ondernemingen.

Deze campagne werd voorbereid door de Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk van de FOD Werkgelegenheid, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Kanselarij van de Eerste Minister.

Deze video werd opgenomen voor de coronacrisis.