NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hervorming van het adoptieverlof en invoering van een pleegouderverlof

21-12-2018

Zoals al eerder aangekondigd, zal de wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019 in werking treden.

Deze wet van 6 september 2018 die enerzijds belangrijke wijzigingen aanbrengt in het adoptieverlof en anderzijds een nieuw verlof invoert ingeval van langdurige pleegzorg, wordt momenteel zelf herzien (wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (DOC. 54/3355), aangenomen in de Kamer).

Van zodra er hierover meer informatie beschikbaar is, zal deze website daar melding van maken.

  

Bron:  

Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof ; 

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (DOC.54/3355). 


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens